Loading Events

« All Events

“การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ การกู้ชีพ กู้ภัย / First Aid & Life Rescue Training

August 29 - August 30

ศูนย์ต้นน้ำฯ ขอเชิญ ผู้ปกครอง ครู เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก ประชาชนทั่วไปที่สนใจ รวมถึงเยาวชนอายุ 12 ปีขึ้นไป เข้าร่วมการอบรมเรื่อง

เนื้อหาการอบรมโดยย่อ

วันพฤหัสบดีที่ 29 ส.ค 62 : เรียนรู้ทฤษฎีและฝึกปฎิบัติ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น, การอพยพและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บกรณีเกิดภัยพิบัติ, และการฟื้นคืนชีพด้วยการ CPR + การใช้เครื่อง AED (เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ)

วันศุกร์ที่ 30 ส.ค 62 : เรียนรู้ภาคทฤษฎีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และ ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

** มีการสอบ pre-test และ post-test ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตร **

วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 29 – วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562
เวลา: 09:00 น. – 16:00 น.

ค่าลงทะเบียน: 850/ วัน /คน หรือ หากเข้าร่วมอบรมทั้ง 2 วันชำระเพียง 1,500บาท / 2 วัน /คน
กรณีเป็นเยาวชน (12-18 ปี) : 300 บาท/ วัน/ คน
ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวัน และ อาหารว่างเช้า-บ่ายแล้ว

EarlyBird สมัครภายในวันที่ 17 ส.คนี้ เหลือเพียง 600 บาท/คน /วัน หรือ 1,200 บาท/ 2 วัน/คน
ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 23 ส.ค 2562

วิธีการลงทะเบียน

1.โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพานิชย์ สาขาบิ๊กซี หางดง
เลขที่บัญชี: 407-596165-9
ชื่อบัญชี: นายกวิน อำไพพงษ์ และ/หรือ นายสมบัติ ตาปัญญา และ/หรือ นางเฉลิมขวัญ ชุติมา

2. Email พร้อมแนบไฟล์สำเนาการชำระเงินค่าลงทะเบียน 850 บาท (หากเลือกเรียนเพียงวันใดวันหนึ่ง) หรือ 1,500 บาท (หากเข้าเรียนทั้ง 2 วัน) พร้อมแจ้งชื่อ-สกุล, อายุ (กรณีเป็นเยาวชน), ชื่อหน่วยงานและตำแหน่ง (หากเป็นตัวแทนองค์กรมาอบรม)
โดยส่งอีเมลมาที่ amm@upstreamthailand.org

ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 23 สิงหาคมนี้ หรือเมื่อเต็มจำนวน

รับจำนวนจำกัดเพียง ุ60 ท่าน

#สอบถามเพิ่มเติมโทร 095-450-6427

Details

Start:
August 29
End:
August 30
Website:
http://www.upstreamthailand.org/events/

Venue

https://goo.gl/maps/eCMocrNxuhC4V3LNA
สถานที่: อาคาร LaunchCNX ถ.เมืองสาตร ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ Thailand + Google Map